ورود به سیستم
قابل توجه دانشجویان ورودی 97-1396 (جدیدالورود)
بر اساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لازم است کلیه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه های کشور
در طرح پایش سلامت روان شرکت نمایند. با توجه به اینکه جنابعالی تاکنون نسبت به تکمیل پرسشنامه مربوطه اقدام نفرموده اید
امکان مشاهده نمرات برای شما به صورت موقت امکان پذیر نمی باشد. جهت فراهم شدن دسترسی شما به بخش نمرات لازم است
دراسرع وقت از طریق آدرس زیر نسبت به ثبت نام و تکمیل پرسشنامه پایش سلامت روان اقدام و کارنامه سلامت روان دانشجویان جدیدالورود
را از سامانه دریافت نموده و به کارشناس امور دانشجویی تحویل دهید. https://portal.saorg.ir/mentalhealth/

  سیستم جامع دانشگاهی سدف ( پرتال ورود یکپارچه دانشجویان و اعضای هیات علمی )
تهیه شده توسط مرکز اطلاعات - آمار و امور رایانه ای دانشگاه فردوسی مشهد 1381-1392
پشتیبانی توسط شرکت داده پردازان معاصر